rijkslounge.nl

Privacyverklaring Rijkslounge.nl

Datum: 27 November 2020

In deze privacyverklaring lees je hoe Rijkslounge.nl omgaat met je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website https://Rijkslounge.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2020.

Over Rijkslounge.nl

Wij zijn groep van vrijwilligers die gezamelij zorg dragen voor Rijkslounge.nl

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

De beheerders van Rijkslounge.nl bieden een privacyvriendelijk alternatief sociaal platform voor Rijksambtenaren en de gegevens worden alleen gebruikt binnen dit platform om dit te berwerkstelligen.

Welke gegevens verwerken we en hoe lang?

Wanneer een gebruiker via Rijkslounge.nl een (video)kamer wil aanmaken, moet de deze inloggen via zijn/haar e-mailadres op één van de domeinen van de Rijksoverheid. Na inlog wordt er alleen een pseudonieme identifier (een zogenaamde persisent ID) verwerkt, dit om de gebruiker een volgende keer weer te kunnen herkennen. De Rijkslounge.nl kan deze identifier zelf niet herleiden naar een persoon.

Naast de pseudonieme identifier wordt de naam van de chat verwerkt. Beelden en geluid van de chat worden slechts door Rijkslounge.nl ontvangen en doorgestuurd. Deze routering duurt slechts enkele seconden en beeld en geluid worden niet opgeslagen op de servers van Rijkslounge.nl.

Bij bezoek aan de website https://rijkslounge.nl wordt het IP adres van de bezoeker in de webserver-logging verwerkt en in het kader van het oplossen van problemen voor korte tijd (3 maanden) opgeslagen.

Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang. Om deze dienstverlening aan te kunnen bieden, wordt een beperkte set van persoonsgegevens verwerkt. Deze set is noodzakelijk om die dienst te kunnen leveren. De inbreuk op de betrokkene is gering. Tegenover deze inbreuk staat het belang van de Rijkslounge.nl, instellingen en betrokkenen worden instaat gesteld om op een privacyvriendelijke, betrouwbare wijze met elkaar te kunnen videobellen. Deze belangen tegen elkaar afwegend, is er geconcludeerd dat er een gerechtvaardigd belang is om in deze pilot de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. De bewaartermijnen van deze persoonsgegevens zijn daarbij zo kort mogelijk gehouden.

Bewaartermijnen

Aan wie verstrekken we de gegevens?

Gegevens worden in principe niet verstrekt aan derde partijen.

Slechts in bepaalde gevallen delen wij je gegevens met derden. Voorbeelden hiervan zijn: (i) voor het leveren van support en het kunnen analyseren van de kwaliteit van de dienstverlening, (ii) in het kader van het oplossen van geschillen, of (iii) vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust.

Daarnaast maken wij gebruik van een aantal zorgvuldig geselecteerde leveranciers, ook wel verwerkers genoemd, die in het kader van het leveren van diensten aan ons in sommige gevallen toegang hebben tot een aantal van je gegevens. Zij mogen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens niet alleen op onze eigen (lokale) systemen, maar maken ook gebruik van derden die deze dienst in opdracht van ons uitvoeren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot je gegevens en om te handelen volgens onze instructies.

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen:

Dataminimalisatie

Je rechten met betrekking tot je gegevens Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Wijziging privacyverklaring

Rijkslounge.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Contactgegevens

Je kan vragen, opmerkingen en suggesties aan de Rijkslounge.nl doorgeven via Rijkslounge.nl. Wij helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.